Vastuvõtu ajakava 2024

Vastuvõtt Pärnu Koidula Gümnaasiumi 10. klassi

Sisseastumine Koidula kooli on lõppenud. Koidula kooli kandideeris 500 õpilast. Täname kõiki kandideerijaid!

Kõiki vastuvõetud õpilasi on teavitatud e-kirja teel.

Sisseastumisele registreeriminelink opens on new page 15. jaanuar - 12. märts 2024 Registreeru siin  
https://forms.office.com/r/5JTvudyJVylink opens on new page
 
Infotunnid sisseastujatele 25. jaanuar kell 17.30 ja 15. veebruar kell 17.30 Kooli aula 2. korrus
Sisseastumisvestlus „4-5“listele ja olümpiaadidel edukalt osalenutele 16. märts 2024 alates kell 10.00 Koolimajas - vestluse täpne kellaaeg saadetakse registreerunu e-posti aadressile
Sisseastumiskatsed 16. märts 2024 kell 13.00 Koolimajas - testi toimumise ruum saadetakse registreerunu e-posti aadressile
Dokumentide vastuvõtt sissesaanutele 17. - 20. juuni 2024 kell 09.00 - 13.00 Kooli raamatukogus 1. korrusel
  •  Kui sisseastuja ei saa osaleda laupäeval, 16. märtsil 2024 sisseastumisvestlusel/katsel, siis palume kontakteeruda e-kirja teel indrek@koidulag.edu.ee esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 10. märts 2024.
Sisseastumisvestlus Sisseastumiskatsed
Sisseastumisvestlus on ainult nendele, kelle 9. klassi tunnistusel on hinded "5" või "4" ja "5" või olümpiaadidel edukalt osalenutele. Sisseastumiskatse sooritavad õpilased, kelle 9. klassi tunnistusel on hinnete hulgas "3".
Sisseastumisvestlus on motivatsioonivestlus, kus hinnatakse õpimotivatsiooni, teadlikkust riigigümnaasiumi õppimisvõimalustest ning õpilase eneseanalüüsioskusi ja õpioskusi.

Sisseastumiskatse koosneb:

  • reaal-, loodus-, ettevõtlus- ja Euroopa suunal on kirjalikud testid matemaatikas, inglise keeles ja eesti keeles.
  • matemaatika-füüsika* õppesuunal on kirjalikud testid matemaatikas ja füüsikas.
    * Testi sooritavad ka need, kellel tunnistusel on hinded "4" ja "5".
Sisseastumisvestluse edukalt sooritanu on sisseastumiskatsetest vabastatud.
Vestluskomisjon teavitab sisseastumisvestluse lõpus sisseastujat tulemusest.
Sisseastumiskatse edukalt sooritanuga võetakse ühendust 18. märtsil 2024.
   

Vestluskomisjoni kuulub klassijuhataja:

  • A-klassi klassijuhataja Elmu Mägi
  • Loodussuuna klassijuhataja Viive Korb
  • Euroopa suuna klassijuhataja Helle Marttila
  • Ettevõtlussuuna klassijuhataja Mari Erm-Reining
  • Reaal- ja IT suuna klassijuhatajad: Tõnu Tamm, Reet Kund ja Marge Tuul
Avaldatud 10.01.2024. Viimati muudetud 20.03.2024.