Toetused

Transport

Sõidukulud hüvitatakse õppeperioodil rahvastikuregistri järgi väljaspool Pärnumaad elavale Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilasele.

Sõidukulude hüvitamise kord

Taotlus sõidukulude hüvitamiseks .pdf / .docx

Majutus

Majutuskulud hüvitatakse kooli õpilasele, kelle elukoha ja kooli vahelise edasi-tagasisõidu kestus ühistranspordiga on kauem kui poolteist tundi
(90 minutit) päevas või kelle elukoht ei asu gümnaasiumiga sama omavalitsuse territooriumil ja kellel ei ole võimalik kooliskäimiseks kasutada ühistransporti.
Pärnu Koidula Gümnaasium teeb koostööd õpilastele vajaduspõhise majutuse võimaldamiseks Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Niidupargi õpilaskoduslink opens on new page.

Majutuskulude hüvitamise kord

Taotlus majutuskulude hüvitamiseks .pdf / .docx

Toitlustus

Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilasele võimaldatakse tasuta hommikuputru ning tasuta koolilõunat 1.68€  ulatuses.

 

Avaldatud 04.04.2018. Viimati muudetud 13.04.2023.