HEA SISSEASTUJA!

Tugev reaalharidus Koidula gümnaasiumist avab Sulle kõikide ülikoolide uksed igale soovitud erialale.

Oleme uhked - Pärnu Koidula gümnaasium on riigieksamite tulemuste põhjal  ainuke ülitugev kool Pärnus, kus õpilased teevad nii laia matemaatikat kui C1/C2 tasemel inglise keele eksamit kõige paremini! Loe lähemalt

Oleme uhked - Pärnu Koidula gümnaasium on riigieksamite tulemuste põhjal  edetabelis 11. kohal vabariigis. Oleme Pärnu parim kool matemaatika riigieksami tulemuste järgi! Loe lähemalt

Pärnu Koidula Gümnaasium on üks Eesti vanimaid ja väärikamaid koole, mille ajalugu ulatub aastasse 1733. 1. septembrist 2014 käivitus Pärnu linnas koolivõrgu ümberkorraldus, mille käigus põhikoolid eraldati gümnaasiumiastmest.

1. septembrist 2015 on Pärnu Koidula Gümnaasium riigigümnaasium ja kõige kaasaegsema õppekeskkonnaga kool Pärnumaal.
 

5 põhjust, miks valida õppimiseks Pärnu Koidula Gümnaasium:

 • Parimad eksamitulemused Pärnumaal. Koidula kooli kõikidel õppesuundadel õpitakse laia matemaatikat ja matemaatika-füüsika suuna lõpetajatest sooritab laia matemaatika riigieksami enamik suurepäraselt, saavutades tulemuse 90-100 punkti. 2022. ja 2021. aastal tegid laia matemaatika riigieksami pooled A-klassi õpilased üle 90 punkti, mis on PARIM tulemus kogu Pärnus! Kogu kooli keskmine tulemus on riigi keskmisest 20 punkti kõrgem. 5 õpilast said 100 punkti ainukese koolina Pärnus!. Laia matemaatika õpe toetab rahvusvahelise SAT-testi head sooritamist, mis avab Sulle maailma tippülikoolide uksed.
  Kooli võõrkeeleõpe aitab valmistuda rahvusvahelisteks keeletestideks, mille sooritamine on tublidele õpilastele meie koolis tasuta. Inglise keele riigieksamil oli nelja klassi keskmine tulemus 83 punkti. Tähelepanuvääriv on see, et tänavuste lõpetajate seas oli 131 noort (eelmisel aastal 126 noort), kes sooritasid rahvusvahelise inglise keele testi, Cambridge testi või TOEFL-testi, mis määrab ära kõrgema keeletaseme kui inglise keele riigieksam. Cambridge test ja TOEFL-test on avanud noortele välismaa ülikoolide uksed. PARIM tulemus kogu Pärnus!
  Koidula kool saavutas võistlusel Best In English 3. koha - maailmaarvestuses! Kokku üle 17000 osaleja ja 570 kooli. 
  Best In Deutsch konkursil osales Euroopast ligemale 3000 õpilast ja üle 200 kooli, kus Koidula kool saavutas Eestis esimese koha.
  Oleme KÕIKIDEL olümpiaadidel esikolmikus! Matemaatikas ja füüsikas supertulemused!
  A-klassi riigieksami tulemused on Pärnu parimad.

 • 2023. aastal oli Koidula kooli  lõpetajate seas 17 kuldmedali ja 8 hõbemedali omanikku, kokku 25 medalit, mis on PARIM tulemus kogu Pärnus.
  2022. aastal oli Koidula kooli  lõpetajate seas 13 kuldmedali ja 10 hõbemedali omanikku, kokku 23 medalit, mis on PARIM tulemus kogu Pärnus.
  2021. aastal oli Koidula kooli  lõpetajate seas 5 kuldmedali ja 20 hõbemedali omanikku, kokku 25 medalit, mis on PARIM tulemus kogu Pärnus.
  2020. aastal oli Koidula kooli  lõpetajate seas 15 kuldmedali ja 17 hõbemedali omanikku, mis on PARIM tulemus kogu Pärnus. Kokku 32 medalit, millega oleme vabariigis Postimehe koostatud pingerea alusel kolmas kool. Meist eespool on HTG ja GAG.
  2019. aastal oli Koidula kooli  lõpetajate seas 17 kuldmedali ja 16 hõbemedali omanikku, mis on PARIM tulemus kogu Pärnus. Kokku 33 medalit, millega oleme vabariigis Postimehe koostatud pingerea alusel kolmas kool.
  2018. aastal oli Koidula kooli lõpetajate seas 18 kuldmedali ja 15 hõbemedali omanikku. Kokku 33 medalit, millega oleme vabariigis Postimehe koostatud pingerea alusel teine kool.

 • Meie koolist saadud inglise keele oskus avab Sulle mainekate välismaa ülikoolide uksed. Pärnu koolidest ainukesena jätkavad meie vilistlased õpinguid maailma tippülikoolides: Yale, MITCambridge'sOxfordisBristolis ja teistes kõrgelt hinnatud välismaa ülikoolides.

 • Oleme Tallinna Tehnikaülikoolis edasiõppijate arvu poolest vabariigis esimene kool. Koidula koolist antav reaalharidus avab Sulle kõige paremini ülikoolide uksed ja Pärnu koolidest kõige rohkem sissesaajaid Eesti ülikoolidesse on just Koidula koolist (vaata https://parnu.postimees.ee/7855024/graafikud-parnu-noori-tombavad-arindus-ja-itlink opens on new page). Meil on linna suurim ülikoolides edasiõppijate arv. Koidula Gümnaasiumil on Pärnu linnas ainsana kõigi Eesti suuremate ülikoolidega - Tartu ÜlikooliTallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga - toimivad koostöölepingud. Koidula kooli õpilastele korraldatakse erikursuseid ning praktikume, kasutades selleks ülikoolide laboreid ja tehnikat.

 • Koidula koolil on pikaajaline eduka haridusandja kogemus. Eesmärk on õpilastes õpimotivatsiooni ning õpihimu tekitamine ning hoidmine. Meie kooli õpilastel on parimad tulemused linna, vabariiklike ja ka rahvusvaheliste olümpiaadide pingeridades. Oleme ainuke tugevat reaalharidust pakkuv kool Pärnumaal.

Veel 5 põhjust, miks hinnatakse Koidula kooli:

 • Meie kooli õpetajad on oma ala tipptegijad. Koolis valitseb meeldiv õhkkond: head suhted, toredad õpetajad ning kaasaegsed õppetingimused (Eesti moodsamad füüsika-, bioloogia- ja keemialaborid).

 • Koolihoone on üks tervik, meil on staadion, jalgpalliväljak ja võimla. Kogu õppetöö toimub ühes majas ega pea liikuma erinevate hoonete vahel.

 • Koidula kooli vaimu hoiavad pikaajalised traditsioonid. Vabad valikained pakuvad mitmekülgset tegevust ja kool on rahvusvahelises projektitöös väga aktiivne.

 • Koolis on noorte algatusi toetav õhkkond, mis innustab oma ideid ellu viima.

 • Meil on koolirõõm.

Avaldatud 09.10.2018. Viimati muudetud 07.03.2024.