Euroopa suund

Euroopa suund aitab valmistuda akadeemiliseks või rakenduslikuks humanitaar- ja sotsiaalainete õppeks nii Eesti kui välismaa ülikoolides, eeskätt Euroopa mainekamates kõrgkoolides. Euroopa õppesuunal alustatakse prantsuse keele õppimist ja B1 keele (saksa, vene, soome) kursuseid on rohkem. Süvendatud teadmised sotsiaalainetest, ajaloost, filosoofiast ja Euroopa õigus- ning kultuuriruumist annavad ettevalmistuse elamiseks ja õppimiseks Euroopas ja kaugemalgi. Reaalainete õpetus arvestab suuna valinute huvisid ja rakendab sobivat metoodikat, kool toetab rahvusvaheliste võõrkeeletestide sooritamist.

Õppekava rakendab koostöölepinguid Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituudi ja Tallinna Ülikooliga.

Avaldatud 13.08.2018. Viimati muudetud 23.05.2023.