Koidula kooli lõpetas tänavu 38 medalisti

Loomise kuupäev 26.06.2024

2023/24. õppeaastal lõpetas Koidula kooli medaliga 38 õpilast. 

Kuldmedaliga lõpetasid 

G3A Hans Alfons Haljas          
G3A Kadi-Katharina Paap        
G3A Gerli Endrekson               
G3A Cathy-Helina Hinno         
G3A Kaspar Aus                         
G3A Erilyn Treumuth                  
G3A Adeele Vuuk         
G3A Astrid Suvorov

G3A Otto Tiit               
G3BK Kaspar Vaikmaa           

G3BK Isabel Padul                  
G3BK Everita Imana                
G3E Kati Kuusmann
G3R1 Dagne Merimets
G3R2 Laur Lennart Kärsna
G3R2 Marten Raudmäe
G3R2 Mai-Ann Otsmann
G3R2 Remi Tammik
G3R2 Rasmus Ulp 
G3R2 Janette Aruste

Hõbemedaliga lõpetasid: 

G3A Ants Gustavson
G3A Meriliis Saal
G3A Emily Vilter
G3A Jan Silver Leis
G3BK Ingrid Lilletai
G3BK Kristel Lehiste
G3BK Diandra Talpas-Taltsepp
G3E Teevi Lääts
G3E Mirtel Stankevitš
G3E Mia Põldots
G3E Maria Lank
G3EV Marleene Ruul
G3EV Marietta Madisson
G3R2 Elisabeth Annus
G3R2 Evelin Tõnisson
G3R2 Anna Fomina
G3R2 Ron Robert Pärg
G3R3 Ranel Kuusik

Vabariigi presidendi vastuvõtule kutsutakse juulikuus Roosiaias 8 õpilast: Hans Alfons Haljas, Gerli Endrekson, Kaspar Vaikmaa, Kati Kuusmann, Dagne Merimets, Laur Lennart Kärsna, Marleene Ruul ja Ranel Kuusik. 

Meie selle aasta riigieksamitulemused on suurepärased. Inglise keele puhul on tähelepanuvääriv on see, et tänaste lõpetajate seas on 157 noort, kes sooritasid rahvusvahelise inglise keele testi, kas Cambridge testi või TOEFL testi, mis määrab ära riigieksami tasemest B2 kõrgema keeletaseme ehk said kas keeletaseme C1 või C2, mille tulemusena on rahvusvaheline inglise keele test on avanud noortele välismaa ülikoolide uksed. Meie kooli tulemus inglise keeles on parim kogu Pärnumaal. Nii palju Cambridge eksami sooritajaid pole üheski teises Pärnu koolis.

Laias matemaatika oleme Pärnumaal kogu ajaloo vältel ainukene kool, kus õpilased on saanud igal aastal maksimumi 100 punkti. Eelmisel aastal said meie kooli 5 õpilast  laias matemaatikas maksimumi – 100 punkti ja sellel aastal 2 õpilast - Gerli Endrekson, Kaspar Aus, mis on absoluutselt parim tulemus kogu Pärnumaal.

Viimati muudetud 26.06.2024.