Füüsikaolümpiaadi lõppvoorus osaleb kaks Koidula õpilast

Loomise kuupäev 22.02.2024

Füüsikaolümpiaadi lõppvooru on kutsutud kaks Koidula õpilast: Siim Saarse ja Aaron Unt G2A klassist. 

Lõppvooru kutsutakse üle vabariigi orienteeruvalt 100 õpilast. Kindlasti on nende hulgas eelmise õppeaasta lõppvooru võitjad 8.-11. klassidest, piirkonnavoorude kummagi vanuserühma võitjad ja TÜ Teaduskooli korraldatava lahtise võistluse parimad, ülejäänud kohad täidetakse üleriigilise pingerea alusel.
Olümpiaadil tuleb lahendada nii teoreetilisi kui eksperimentaalseid ülesandeid. Olümpiaadi tulemuste alusel nimetatakse rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi (IPhO) võistkonna kandidaadid, kellele toimuvad täiendavad õppepäevad. Võistkonna lõplik koosseis selgitatakse  tavaliselt Eesti-Soome maavõistluse tulemuste põhjal. IPhO võistkonnale toimuvad kevad-suvel treeninglaagrid.

Viimati muudetud 22.02.2024.