KIK

Keskkonnateadlikud Koidula kooli õpilased

Pärnu Koidula Gümnaasiumis viidi ellu 2017 – 2018. õppeaastal Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt rahastatud projekt „Keskkonnateadlikud Koidula kooli õpilased“, mille käigus osalesid kooliõpilased erinevates keskkonnateadlikkust kasvatavates õppeprogrammides.

Esimene õppereis viis G3BK ja G3EV õpilased kaasaegsesse Tartu Loodusmajja, kus mõlemad klassid läbisid erinevad õppeprogrammid. Ettevõtlussuuna õpilased G3EV klassist läbisid õppeprogrammi „Reisimine ja liigikaitse - CITES“ ning bioloogiasuuna õpilased programmi „Taastuvenergia kasutamise võimalused“. Põneva praktilise õppepäeva veetsid Tartu Tähetornis G1EV klassi õpilased, kes läbisid õppeprogrammi „Elektromagnetkiirgus“. Õppeaasta lõpul tutvusid bioloogiasuuna G1 klassi õpilased Tallinna lähirandadega, õppeprogrammi raames külastati näiteks Lohusalu ja Türisalu pankrannikut. 
Õppeprogrammide läbimine on heaks võimaluseks toetada õppekava järgsete õpiväljundite kinnistamist läbi praktiliste tegevuste. Osalenud õpilased jäid õpikogemusega rahule, omandati uusi teadmisi ja praktilisi oskuseid. Projekti tulemusena suurenes osalejate keskkonnateadlikkus. 

Keskkonnateadlikkuse kasvatamine Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilaste seas

Pärnu Koidula Gümnaasiumis viidi ellu 2016 – 2017. õppeaastal Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt rahastatud projekt„Keskkonnateadlikkuse kasvatamine Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilaste seas“, mille käigusosalesid kooliõpilased erinevates keskkonnateadlikkust kasvatavates õppeprogrammides.

Esimese õppereisi raames osales G3BK klass Tallinna Botaanikaaia õppeprogrammis "Loodusvööndid ja kliimavöötmed", mille raames tutvuti eri loodusvööndites kasvavate taimede ja nende kohastumusega. Põnevaid uusi teadmisi saadi nii eksootiliste kui ka igapäevaste maitse- ja toidutaimede ning muude meie kliimas kasvavate taimede kohta.
Kevadel läbiti mitmeid õppeprogramme vabas õhus. Nii läbisid näiteks G2EV klassi õpilased seljakotiprogrammi Vapramäel. Põneval matkapäeval läbisid õpilased mitmekülgse metsaraja, lahendades kontrollpunktides etteantud ülesandeid. Abiks olid noortel spetsiaalselt loodusõppeks komplekteeritud seljakotid vajalike vahendite ja määrajatega. Tähistatud punktide leidmisel olid abiks kaitsealade skeemid ning õpperadade kaardid. Õpilastel tuli näiteks üles leida kokku kasvanud kuusk-mänd, otsustada puukahjustuste päritolu üle ning juurelda habesambliku kasvutingimuste üle. Põnev õppereis viis G2A ja G2BK õpilased Sagadile, kus tutvuti Lahemaa looduse ja kultuuripärandi mitmekesisusega ning sooritati loodusteaduslik mini-uurimus Sagadi Looduskoolis. Põnevaid õppeprogramme läbiti ka Saaremaal ning Tartumaal.
Õppeprogrammide läbimine andis õpilastele uusi praktilisi oskuseid ja teadmisi, suurendas osalejate keskkonnateadlikkust. Õppeprogrammid on suurepärane võimalus loodusõpet praktilisemaks ja elulisemaks muuta.

Õppereiside pildigaleriiga saad tutvuda siin: https://goo.gl/photos/65TpH4QCVmiuVmay7link opens on new page

Õppereiside artikleid saad lugeda siin:
http://koidulag.edu.ee/uudised/1358-g2ev-k%C3%A4is-vapram%C3%A4el.html
http://koidulag.edu.ee/uudised/1357-g1bk-osales-%C3%B5ppeprogrammis-met…

Avaldatud 11.10.2018. Viimati muudetud 25.05.2022.