Õppetöö

Valikained


Gümnaasiumi vabade valikainete kursused toimuvad juhul, kui on vähemalt 12 soovijat.

Gümnaasiumi õpilane esitab samal õppeaastal valitavate vabade valikainete loendi klassijuhatajale hiljemalt õppeaasta 1. oktoobriks. Valikaineid võib kokkuleppel kooliga muuta.

Valikaine maht õpetaja toimumisaeg koht
Riigikaitseõpetus. Õpe välilaagris 2 kursust    Margo Sai nov–mai  
Robootika ja mehhatroonika 2 kursust Tõnu Tamm E 8.–9.t  207, 216
Koolimeedia: koolileht ja -raadio KGFM 2 kursust Maria Rozbaum K 9.–10.t  412
Male 2 kursust Ruslan Mironov R 8.–9.t   104
Enese loomine ja juhtimine. Praktiline psühholoogia 1 kursus Janne Tamm E 8.–9.t, R 7.–8.t   302, 205
Vaba kunsti klubi 2 kursust Anne-Ly Raid    108 
Etikett 1 kursus Anne-Ly Raid    108
Väitlus 2 kursust Siim Ruul E 10.t  102
Segakoor 2 kursust Kadri Põder T, N 14.45  aula
Arvutimuusika 2 kursust Indrek Palu T 15.30–17.00  216
Pilliõpe, kooli bänd 2 kursust Indrek Palu E, K 14.45  222, aula
Enesekaitse ja turvalisus 2 kursust Vladimir Sillaste R 15.00 võimla
Hispaania keel algajatele 2 kursust Anneli Rondo R 8.–9.t   308
Eesti keel teise keelena 2 kursust Leili Sägi E, T 8.–9.t  104
Soome keel algajatele 2 kursust Helle Marttila    203
Bioloogiaklubi 1 kursus Sirje Miglai    303
TalTech'i valikained kooliõpilastele        
Elektroonika 1 kursus      216
Tehnilise graafika algkursus (e-õpe) 1 kursus      216
Tartu Ülikooli teaduskooli kursused        
Tallinna Ülikooli õpilasakadeemia kursused        

Gümnaasiumi vabade valikainete kursused toimuvad juhul, kui on vähemalt 12 soovijat.

Gümnaasiumi õpilane esitab samal õppeaastal valitavate vabade valikainete loendi klassijuhatajale hiljemalt õppeaasta 1. oktoobriks. Valikaineid võib kokkuleppel kooliga muuta.

Valikaine maht õpetaja toimumisaeg koht
Riigikaitseõpetus. Õpe välilaagris 2 kursust    Margo Sai nov–mai  
Robootika ja mehhatroonika 2 kursust Tõnu Tamm E 8.–9.t  207, 216
Koolimeedia: koolileht ja -raadio KGFM 2 kursust Maria Rozbaum K 9.–10.t  412
Male 2 kursust Ruslan Mironov R 8.–9.t   104
Enese loomine ja juhtimine. Praktiline psühholoogia 1 kursus Janne Tamm E 8.–9.t, R 7.–8.t   302, 205
Vaba kunsti klubi 2 kursust Anne-Ly Raid    108 
Etikett 1 kursus Anne-Ly Raid    108
Väitlus 2 kursust Siim Ruul E 10.t  102
Segakoor 2 kursust Kadri Põder T, N 14.45  aula
Arvutimuusika 2 kursust Indrek Palu T 15.30–17.00  216
Pilliõpe, kooli bänd 2 kursust Indrek Palu E, K 14.45  222, aula
Enesekaitse ja turvalisus 2 kursust Vladimir Sillaste R 15.00 võimla
Hispaania keel algajatele 2 kursust Anneli Rondo R 8.–9.t   308
Eesti keel teise keelena 2 kursust Leili Sägi E, T 8.–9.t  104
Soome keel algajatele 2 kursust Helle Marttila    203
Bioloogiaklubi 1 kursus Sirje Miglai    303
TalTech'i valikained kooliõpilastele        
Elektroonika 1 kursus      216
Tehnilise graafika algkursus (e-õpe) 1 kursus      216
Tartu Ülikooli teaduskooli kursused        
Tallinna Ülikooli õpilasakadeemia kursused