Teenused

Raamatukogu


Teadmiseks raamatukogu kasutajale
Pärnu Koidula Gümnaasiumi raamatukogu kasutajad võivad olla kõik Koidula Gümnaasiumi õpilased ja töötajad.
Raamatukogu teenused (kojulaenutus, kohalkasutus, teatmeteenindus, interneti ja andmebaaside kasutamine) on tasuta.
Raamatukogu kasutab tarkvara RIKS


Koju laenutatavate teavikute tagastustähtaeg on kolm nädalat, õpikute tagastamine toimub kas peale kursuse lõpetamist või õppeperioodi lõpus.
Pikendada saab teavikute tagastamistähtaega kas raamatukogus, e-posti või telefoni teel.
Kaotatud või rikutud teavikud on raamatukogu kasutaja kohustatud asendama samade või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega. Seda tehakse vastavalt kokkuleppele raamatukoguhoidjaga.


Arvutit võivad kasutada kõik raamatukogus lugejaks registreerunud.
Arvuti on mõeldud õppetööga seonduva materjali hankimiseks ja printimiseks.
Arvuti kasutaja ei tohi kasutada arvuti seadmeid ja tarkvara mittesihtotstarbeliselt, teha muudatusi arvuti konfiguratsioonis, salvestada andmeid arvuti kõvakettale ilma raamatukogutöötaja loata, külastada tasulisi lehekülgi, mängida arvutimänge. 


Perioodika kooliraamatukogus 2018
Ajakirjad: Imeline Teadus, Imeline Ajalugu, Eesti Loodus, Horisont, Kultuur ja Elu, Kaitse Kodu, Oma Keel, Ajalugu, Muusika, Vikerkaar, Akadeemia, Hea Kodanik, Pääste Elu, Looduse Sõber, Psühholoogia, Eesti Mets.
Ajalehed:  Postimees, Õpetajate Leht, Eesti Päevaleht, Pärnu Postimees, Eesti Ekspress, 60+.
 
Kasulikke linke teaviku otsingul
Eestimaa raamatukogude elektronkataloog URRAM
Siit leiad, kas otsitav teavik Pärnu Koidula Gümnaasiumi raamatukogus ja kui ei ole, siis võid selle leida mõnest teisest Sulle sobivast raamatukogust. Samuti näed sealt, kas raamat on välja laenutatud ja kui kauaks.
NB! Jälgi hoolega, et sa õige raamatukogu nime alt teavikut otsid!

Eesti Rahvusraamatukogu
Siit leiad andmebaase, mis võimaldavad teha otsinguid Eesti suuremate raamatukogude ühiskataloogides.

Eesti andmebaasid:
E-kataloog ESTER – 15 Eesti suurema raamatukogu ühiskataloog, mis sisaldab kirjeid raamatute, perioodikaväljaannete, nootide, helisalvestiste, e-ressursside jms kohta
Eesti rahvusbibliograafia – registreerib Eestis kõigis keeltes ja välismaal eesti keeles avaldatud väljaanded, Eesti autorite teosed ja nende tõlked.
Eesti artiklite andmebaas ISE – Eestis ilmuvate ajakirjade, kogumike ja jätkväljaannete artiklite bibliograafiline andmebaas.
DIGAR – arhiveeritakse võrguväljaandeid, trükieelseid faile ja trükiste digiteeritud koopiaid. Sisaldab  raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid ja postkaarte. Arhiveeritud väljaanded on leitavad e-kataloogi ESTER ja Eesti Rahvusraamatukogus loodud bibliograafiaandmebaaside kaudu.
DIGARi Eesti ajalehed – portaali eesmärk on koondada ühte keskkonda ja teha kättesaadavaks kõik läbi aegade Eestis ilmunud või välismaal eesti keeles avaldatud digitaalselt välja antud ja digiteeritud ajalehed.
 
EUROOPA LIIDU INFOKESKUS (küsimused ja vastused)
Küsimuste-vastuste andmebaas on koostatud Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse infospetsialistide poolt ning põhineb Euroopa Liidu infokeskuses ja internetis kättesaadavatel materjalide ning vastava valdkonna ametnike ja spetsialistide eksperthinnangutel.

 

Teadmiseks raamatukogu kasutajale
Pärnu Koidula Gümnaasiumi raamatukogu kasutajad võivad olla kõik Koidula Gümnaasiumi õpilased ja töötajad.
Raamatukogu teenused (kojulaenutus, kohalkasutus, teatmeteenindus, interneti ja andmebaaside kasutamine) on tasuta.
Raamatukogu kasutab tarkvara RIKS


Koju laenutatavate teavikute tagastustähtaeg on kolm nädalat, õpikute tagastamine toimub kas peale kursuse lõpetamist või õppeperioodi lõpus.
Pikendada saab teavikute tagastamistähtaega kas raamatukogus, e-posti või telefoni teel.
Kaotatud või rikutud teavikud on raamatukogu kasutaja kohustatud asendama samade või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega. Seda tehakse vastavalt kokkuleppele raamatukoguhoidjaga.


Arvutit võivad kasutada kõik raamatukogus lugejaks registreerunud.
Arvuti on mõeldud õppetööga seonduva materjali hankimiseks ja printimiseks.
Arvuti kasutaja ei tohi kasutada arvuti seadmeid ja tarkvara mittesihtotstarbeliselt, teha muudatusi arvuti konfiguratsioonis, salvestada andmeid arvuti kõvakettale ilma raamatukogutöötaja loata, külastada tasulisi lehekülgi, mängida arvutimänge. 


Perioodika kooliraamatukogus 2018
Ajakirjad: Imeline Teadus, Imeline Ajalugu, Eesti Loodus, Horisont, Kultuur ja Elu, Kaitse Kodu, Oma Keel, Ajalugu, Muusika, Vikerkaar, Akadeemia, Hea Kodanik, Pääste Elu, Looduse Sõber, Psühholoogia, Eesti Mets.
Ajalehed:  Postimees, Õpetajate Leht, Eesti Päevaleht, Pärnu Postimees, Eesti Ekspress, 60+.
 
Kasulikke linke teaviku otsingul
Eestimaa raamatukogude elektronkataloog URRAM
Siit leiad, kas otsitav teavik Pärnu Koidula Gümnaasiumi raamatukogus ja kui ei ole, siis võid selle leida mõnest teisest Sulle sobivast raamatukogust. Samuti näed sealt, kas raamat on välja laenutatud ja kui kauaks.
NB! Jälgi hoolega, et sa õige raamatukogu nime alt teavikut otsid!

Eesti Rahvusraamatukogu
Siit leiad andmebaase, mis võimaldavad teha otsinguid Eesti suuremate raamatukogude ühiskataloogides.

Eesti andmebaasid:
E-kataloog ESTER – 15 Eesti suurema raamatukogu ühiskataloog, mis sisaldab kirjeid raamatute, perioodikaväljaannete, nootide, helisalvestiste, e-ressursside jms kohta
Eesti rahvusbibliograafia – registreerib Eestis kõigis keeltes ja välismaal eesti keeles avaldatud väljaanded, Eesti autorite teosed ja nende tõlked.
Eesti artiklite andmebaas ISE – Eestis ilmuvate ajakirjade, kogumike ja jätkväljaannete artiklite bibliograafiline andmebaas.
DIGAR – arhiveeritakse võrguväljaandeid, trükieelseid faile ja trükiste digiteeritud koopiaid. Sisaldab  raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid ja postkaarte. Arhiveeritud väljaanded on leitavad e-kataloogi ESTER ja Eesti Rahvusraamatukogus loodud bibliograafiaandmebaaside kaudu.
DIGARi Eesti ajalehed – portaali eesmärk on koondada ühte keskkonda ja teha kättesaadavaks kõik läbi aegade Eestis ilmunud või välismaal eesti keeles avaldatud digitaalselt välja antud ja digiteeritud ajalehed.
 
EUROOPA LIIDU INFOKESKUS (küsimused ja vastused)
Küsimuste-vastuste andmebaas on koostatud Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse infospetsialistide poolt ning põhineb Euroopa Liidu infokeskuses ja internetis kättesaadavatel materjalide ning vastava valdkonna ametnike ja spetsialistide eksperthinnangutel.

 

Raamatukogu avatud E-R 08.00-16.00

  • raamatukogu [at] koidulag.edu.ee

  • 6000 465