Meie koolist

Järelvalve


Haldusjärelvalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond.
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee
https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve

Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes Haridus- ja Teadusministeeriumis: Hille Voolaid Hille.Voolaid@hm.ee

Haldusjärelvalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond.
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee
https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve

Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes Haridus- ja Teadusministeeriumis: Hille Voolaid Hille.Voolaid@hm.ee