Meie koolist

Dokumendiregister


Pärnu Koidula Gümnaasiumi dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.
Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avaldatud ainult registreerimisandmed.
Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga kool@koidulag.edu.ee.

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaalis.

Dokumendiregister (alates 01.01.2023)

Dokumendiregister (kuni 31.12.2021) 

 

Pärnu Koidula Gümnaasiumi dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.
Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avaldatud ainult registreerimisandmed.
Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga kool@koidulag.edu.ee.

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaalis.

Dokumendiregister (alates 01.01.2023)

Dokumendiregister (kuni 31.12.2021)