Oluline

Vastuvõtt gümnaasiumisse 2021 18. jaanuar kool


10. klassidesse sisseastujate registreerimine on kooli veebilehel avatud 1. veebruarist – 28. märtsini 2021.

Sel aastal võtame kümnendatesse klassidesse vastu õpilasi 9. klassi tunnistuse ja sisseastumiskatsete tulemuste alusel. Väljavõte oma 9. klassi tunnistusest tuleb kandidaadil esitada ajavahemikul 1. veebruar – 28. märts 2021 e-posti aadressil vastuvott@koidulag.edu.ee

Sisseastujaks registreerunud, kellel on 9. klassi tunnistusel hinded „neli ja viis“ või „A ja B“  ja/või I–III koht  aineolümpiaadidel ja -võistlustel, arvatakse vastuvõetute nimekirja (v.a matemaatika-füüsika suund) ja seega on nad sisseastumiskatsetest vabastatud. 

Teistel juhtudel koostatakse kandidaatidest pingerida, mida ei avalikustata.

Sisseastumiskatsed on laupäeval, 3. aprillil kell 10.00.

10. klassidesse sisseastujate registreerimine on kooli veebilehel avatud 1. veebruarist – 28. märtsini 2021.

Sel aastal võtame kümnendatesse klassidesse vastu õpilasi 9. klassi tunnistuse ja sisseastumiskatsete tulemuste alusel. Väljavõte oma 9. klassi tunnistusest tuleb kandidaadil esitada ajavahemikul 1. veebruar – 28. märts 2021 e-posti aadressil vastuvott@koidulag.edu.ee

Sisseastujaks registreerunud, kellel on 9. klassi tunnistusel hinded „neli ja viis“ või „A ja B“  ja/või I–III koht  aineolümpiaadidel ja -võistlustel, arvatakse vastuvõetute nimekirja (v.a matemaatika-füüsika suund) ja seega on nad sisseastumiskatsetest vabastatud. 

Teistel juhtudel koostatakse kandidaatidest pingerida, mida ei avalikustata.

Sisseastumiskatsed on laupäeval, 3. aprillil kell 10.00.