Uudised

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi vabariikliku vooru võitis Martin Eier 25. märts ille

VIII üleriigilise ühiskonnaõpetuse olümpiaadi võitjad kuulutati välja Stenbocki majas toimunud riigisekretäri vastuvõtul, gümnaasiumi osas võitis olümpiaadi Martin Eier (Pärnu Koidula Gümnaasium, juhendaja õp Maia Erm).


 

“Mul on väga hea meel ärksaid noori Stenbockis majas näha. Küllap nii mõnelgi nendest hea ühiskonnatunnetusega noortest on tulevikus siia majja professionaalina asja, aga olulisim veel on see, et Eesti noored oskaksid ühiskonnas toimuvat märgata ja mõista” ütles riigisekretär Taimar Peterkop. “Ma tänan väga ka neid õpetajaid, kes on võtnud vaevaks noori juhendada. Õpilaste ees ei saa seista ilma loovuse, mõtteerksuse ja tundliku ühiskondliku närvita ja tänu selliste õpetajate igapäevatööle on Eesti tulevik kindel,” lisas ta.

Ühiskonnaõpetuse aineolümpiaad on oluline, et uus põlvkond saaks kiiresti muutuvatest ühiskonna, poliitika ja majandusoludest aru ja oskaks teha  parimaid otsuseid ja valikuid, et meie ühiskond oleks kestlik. Olümpiaad kannab endas laiemat tähendust, innustades nii õpilasi kui ka õpetajaid ühiskonnas aktuaalsete teemadega kursis olema ja kaasa rääkima. Olümpiaadi korraldajate missiooniks on aktiivse kodaniku kujundamine. Seekordse olümpiaadi teemad põhikooli II astmes olid: Euroopa riigid ja rahvad, riigikogu, aja ja kulutuste planeerimine; põhikooli III astmes: meedia ja teave, Euroopa Liidu põhiväärtused, riigikogu valimised 2023, majandussüsteemid. Gümnaasiumi  õpilased pidid vastama Euroopa Liidu institutsioonide, erakorraliste valimiste, majandussüsteemide ja julgeolekupoliitika teemadel.

Olümpiaadil osales kokku 2271 õpilast kõigist Eesti piirkondadest. Nooremas vanuseastmes, põhikooli II astmes (3.-6. klass) võttis olümpiaadist osa 474 õpilast. Keskmises vanuseastmes, põhikooli III astmes (7.-9. klass) võttis individuaalvõistlusest osa 743 õpilast ja võistkondlikust olümpiaadist 162 võistkonda (igas 4 liiget, kokku 648 õpilast). Gümnaasiumiastmes (10.-12. klass) võttis olümpiaadist osa 406 õpilast.

Loe lisa Riigikantselei kodulehelt

Fotod

 

“Mul on väga hea meel ärksaid noori Stenbockis majas näha. Küllap nii mõnelgi nendest hea ühiskonnatunnetusega noortest on tulevikus siia majja professionaalina asja, aga olulisim veel on see, et Eesti noored oskaksid ühiskonnas toimuvat märgata ja mõista” ütles riigisekretär Taimar Peterkop. “Ma tänan väga ka neid õpetajaid, kes on võtnud vaevaks noori juhendada. Õpilaste ees ei saa seista ilma loovuse, mõtteerksuse ja tundliku ühiskondliku närvita ja tänu selliste õpetajate igapäevatööle on Eesti tulevik kindel,” lisas ta.


Ühiskonnaõpetuse aineolümpiaad on oluline, et uus põlvkond saaks kiiresti muutuvatest ühiskonna, poliitika ja majandusoludest aru ja oskaks teha  parimaid otsuseid ja valikuid, et meie ühiskond oleks kestlik. Olümpiaad kannab endas laiemat tähendust, innustades nii õpilasi kui ka õpetajaid ühiskonnas aktuaalsete teemadega kursis olema ja kaasa rääkima. Olümpiaadi korraldajate missiooniks on aktiivse kodaniku kujundamine. Seekordse olümpiaadi teemad põhikooli II astmes olid: Euroopa riigid ja rahvad, riigikogu, aja ja kulutuste planeerimine; põhikooli III astmes: meedia ja teave, Euroopa Liidu põhiväärtused, riigikogu valimised 2023, majandussüsteemid. Gümnaasiumi  õpilased pidid vastama Euroopa Liidu institutsioonide, erakorraliste valimiste, majandussüsteemide ja julgeolekupoliitika teemadel.

Olümpiaadil osales kokku 2271 õpilast kõigist Eesti piirkondadest. Nooremas vanuseastmes, põhikooli II astmes (3.-6. klass) võttis olümpiaadist osa 474 õpilast. Keskmises vanuseastmes, põhikooli III astmes (7.-9. klass) võttis individuaalvõistlusest osa 743 õpilast ja võistkondlikust olümpiaadist 162 võistkonda (igas 4 liiget, kokku 648 õpilast). Gümnaasiumiastmes (10.-12. klass) võttis olümpiaadist osa 406 õpilast.

Loe lisa Riigikantselei kodulehelt

Fotod